glass artist Fredrika Linder

Home
Works
Press photos
Merits
Contact

 

New


Gestaltningsuppdrag:


Ljungby bostäder

Montering 

vår 2024


Ny vårdcentral och 

nytt vård- och 

omsorgsboende 

Örebro.

Montering 

vår 2024

 

Nytt vård -och 

omsorgsboende

Montering

höst 2024

Borås